☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
PSSE Kłodzko
Herb PSSE Kłodzko

Piątek 20.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Kłodzku

57-300 Kłodzko ul. Stefana Okrzei 16

tel. (74)867-35-26, (74)867-33-23, fax (74)867-69-66,

NIP 883-10-36-080

e-mail:  

psse.klodzko@pis.gov.pl

9900571@zoz.org.pl

 

TELEFONY ALARMOWE:

(+48) 695 729 822
(+48) 601 769 757
(+48) 601 797 415

(+48) 882 022 091
(+48) 882 112 246
(+48) 822 112 247
(+48) 882 112 248

 

  Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek godz :  730 - 1505

Załatw sprawę urzędową przez ePUAP

adres skrytki epuap : /PSSEKLODZKO/skrytka

 

PUNKT PRZYJĘĆ PRÓBEK DO LABORATORIUM BAKTERIOLOGII LEKARSKIEJ

czynny jest:

od poniedziałku do środy - w godz. 8:00 - 12:00

Odbiór wyników w godzinach otwarcia Stacji

Od dnia 01.06.2019 r. wyniki (sprawozdania) z badań kału do celów sanitarno-epidemiologicznych nie mają formy “książeczki” i nie są wpisywane do “książeczki”. Dokumentem do lekarza medycyny pracy lub pracodawcy jest sprawozdanie z wykonanych trzykrotnych badań kału.

Kasa czynna jest codziennie w godz. 8:00 - 12:00


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
ZA MIESIĄC LIPIEC PRZEZ
KOMÓRKI ORGANIZACYJNE PSSE W KŁODZKU


Wynik przeprowadzonej kontroli dot. przydatności wody do kąpieli w kąpielisku Stara Morawa


Wynik przeprowadzonej kontroli dot. przydatności wody do kąpieli w kąpielisku Gorzuchów


 

SERWIS KĄPIELISKOWY


Nawiązując do prac Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz decyzji podjętej na 91 posiedzeniu Komisji zamieszczamy Komunikaty odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektywy.

Komuniakty V i VI dotyczą wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw. Tym samym Komisja zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (o działaniu rakotwórczym lub mutagennym).

- KOMUNIKAT


Zalecenia dotyczące  bezpiecznego korzystania  z piaskownic.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków korzystania z piaskownic, nadzoruje utrzymanie ich w prawidłowym stanie  sanitarno-technicznym oraz zachowanie właściwej czystości piasku pod kątem obecności zanieczyszczeń.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku zaleca kilkukrotną wymianę piasku we wszystkich piaskownicach w trakcie ich użytkowania w sezonie letnim.   Ponadto wskazane jest stosowanie zabezpieczeń przed dostępem zwierząt oraz przed innymi zagrożeniami mogącymi pogorszyć stan sanitarny piasku.
Zapewnienie ogrodzenia  placów zabaw z  piaskownicami, stosowanie przykryć piaskownic w czasie, gdy nie korzystają z nich dzieci, służy niedopuszczeniu do zanieczyszczenia piaskownicy i piasku przez zwierzęta.
W celu ograniczenia ryzyka zachorowania dziecka na odzwierzęce choroby pasożytnicze (tasiemczyca, glistnica, toksokaroza) zaleca się, aby dzieci podczas zabawy w piaskownicy nie spożywały żywności, w tym słodyczy, mogącej ulec skażeniu poprzez kontakt z zanieczyszczonym piaskiem. Z uwagi na największe ryzyko zakażeniem drogą pokarmową oraz poprzez błony śluzowe, po opuszczeniu piaskownicy przez dzieci należy koniecznie zapewnić właściwą higienę rąk i twarzy poprzez dokładne umycie.


Bezpieczne wakacje 2019r

Wakacje to dla każdego czas relaksu i wypoczynku. Rozluźnieni letnią atmosferą beztroski, zapominamy często o zagrożeniach występujących podczas wakacji, w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku  przypomina podstawowe zasady bezpiecznego spędzania wolnego czasu:

- podczas wakacyjnych wycieczek i spacerów pamiętajmy o odpowiednim stroju zabezpieczającym przed pokąsaniem przez kleszcze i żmije,

- podczas upałów często schładzaj i nawadniaj organizm, pij wodę tylko zdatną do picia,

- unikaj opalania w  godzinach 11 -15, stosuj kremy z filtrem i chroń głowę,

- kąp się w miejscach do tego oznaczonych, tylko pod opieką ratownika,

- dokładnie myj ręce mydłem pod bieżącą wodą przed każdym posiłkiem, a już bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety,

- spożywaj produkty świeże, odpowiednio przechowywane i opakowane,

- staranie myj owoce i warzywa przed jedzeniem, najlepiej pod bieżącym strumieniem wody, pamiętaj o zabezpieczeniu żywności przed muchami,

- bądź ostrożny w kontaktach internetowych, nie daj się namówić na spotkania z nieznaną osobą, nie podawaj swoich danych w internecie,

- odmawiaj kiedy ktoś zaproponuje Ci alkohol, dopalacze czy inne niebezpieczne substancje,

- unikaj dymu tytoniowego i miejsc zadymionych, bowiem bierne palenie zwiększa ryzyko powstania poważnych chorób płuc,

- pamiętaj o zagrożeniu wynikającym z zakażenia wirusem HIV, którym można zarazić się  przez przypadkowy bez zabezpieczenia kontakt seksualny,

- wykazuj się ostrożnością w kontakcie z obcymi osobami.


Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności


 

W związku z występującymi w ostatnim czasie gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie kraju oraz podjęciem działań antykryzysowych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku udostępnia Państwu instrukcje oraz broszury informacyjne dot. działań na wypadek wystąpienia zagrożenia powodziowego.

- DEZYNFEKCJA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W WARUNKACH KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (PDF)
- JAKOŚĆ WODY Z UJĘĆ NIEPEWNYCH PO ZASTOSOWANIU PROSTYCH METOD UZDATNIANIA WODY (PDF)
- INSTRUKCJA ODKAŻANIA UJĘĆ WODY ORAZ POMP (DOC)


 

CZY WIESZ CO TO JEST HCV?

Zapraszamy na stronę

https://gis.gov.pl/kampania/hcv-jestem-swiadom

oraz

http://www.jestemswiadom.org/


baner


 

Informacja dla interesantów dotycząca ochrony danych osobowych

 

 

Szanowni Państwo

 

            W celu spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119, z 04.05.2016) informujemy, że

           

            Przekazane dane będą przetwarzane przez przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z siedzibą w Kłodzku, ul. Stefana Okrzei16, kod pocztowy 57-300 Kłodzko

            Dane osobowe będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia na podstawie przepisów prawa.  Podanie w tym zakresie danych jest obowiązkowe okres ich przechowywania będzie wynosił do  50 lat. Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od państwa albo od podmiotów które są do tego zobligowane w ściśle określonych prawem sytuacjach związanych z ochroną zdrowia publicznego. Dane osobowe udostępniamy upoważnionym do tego podmiotom na mocy przepisów prawa.

 

            Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprawdzania i poprawiania. Żądania uzupełnienia, uaktualniania, sprostowania lub ich usunięcia – jeśli są nieprawdziwe lub zostały zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne dla celu którego zostały zebrane.

            Prawo do skorzystania z informacji o przetwarzaniu przez nas, waszych danych osobowych przysługuje państwu nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

            Macie państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

            Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych

 – telefon 74 867 35 26, w.27 ochrona danych@psseklodzko.pl

 

 

Podstawowe przepisy prawne regulujące naszą działalność:

 

ustawa z dnia 14 marca 1985r. O Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017, poz. 1261)

ustawa z dnia 05grudnia 2008r. O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Z  2016, poz.1866)

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy(dz. u. Z 2018r., poz.108.)

ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania o wykroczenia (Dz. U. z 2016r., poz. 171)

 

 


 

Kampania społeczna Krajowego Centrum ds. AIDS

 

baner

SPOT RADIOWY (.mp3)
PLAKAT (.jpg)


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku informuje, że została uaktualniona odsłona portalu Szczepienia.info-platforma wiedzy na temat szczepień dla rodziców i wszystkich zainteresowanych szczepieniami ochronnymi .

Link do strony Szczepienia.info  - http://szczepienia.pzh.gov.pl

Profil dostepny jest również na Faceeboku pod adresem www.faceebok.com/szczepienia.info .

 


 

ODRA ZNOWU GROŹNA

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje: Europa zagrożona epidemią odry. Wśród krajów najbardziej zagrożonych jest Polska. Najbardziej zagrożone są dzieci. W wielu wypadkach choroba kończy się śmiercią. 

Według raportu WHO w styczniu 2017 roku w Europie na odrę zachorowało 559 osób. Najwięcej zachorowań odnotowano w Polsce, Włoszech, Rumunii, Francji, Niemczech, Polsce, Szwajcarii i na Ukrainie. Co gorsza, liczba chorych wciąż rośnie. Najwięcej chorych jest obecnie w Rumunii i we Włoszech. Od stycznia 2016 roku w Rumunii odnotowano 3400 przypadków odry; 17 z nich skończyło się śmiercią. Do większości zachorowań doszło w tych regionach, w których liczba osób zaszczepionych przeciwko odrze jest szczególnie niska. Swobodne podróżowanie, migracje, turystyka zwiększają ryzyko zawleczenia odry z innych krajów do Polski.

Odra to bardzo groźna, wysoce zakaźna choroba atakująca przede wszystkim małe dzieci.  Zapadają na nią także starsze dzieci  i dorośli, a im wyższy wiek, tym groźniejszy przebieg choroby. Odra atakuje układ oddechowy, może mieć wiele poważnych powikłań oraz doprowadzić do śmierci. W celu zapobiegania odrze dzieci szczepi się trzyskładnikową szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce. Jest to jedyna skuteczna profilaktyka odry. Wobec rosnącej liczby osób nie szczepiących swoich dzieci ryzyko zachorowania na odrę  zwiększa się. W lipcu 2017 zarejestrowano pierwsze od kilku lat dwa potwierdzone laboratoryjnie  przypadki zachorowań na odrę w powiecie kłodzkim.

W I półroczu 2017 r. w powiecie kłodzkim zarejestrowano 114 osób uchylających się od szczepień wobec 67 w analogicznym okresie roku 2016. Liczba uchylających się od szczepień od kilku lat systematycznie wzrasta mimo szeroko zakrojonej edukacji oraz zapobiegawczych działań administracyjnych.

 


PROJEKT "ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HCV"

Główny Inspektor Sanitarny zachęca do zapoznania się z informacją dotyczącą zapobiegania zakażeniom HCV.

 

 

www.hcv.pzh.gov.pl

www.jestemswiadom.org


 

KAMPANIA EUROPEJSKA

Planowana jest nowa kampania "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy:substancje niebezpieczne pod kontrolą ”EU-OSHA na lata 2018-2019, która rozpocznie się wiosną 2018 r.

Materiały informacyjne o kampanii - kliknij tutaj

 

Na stronie internetowej kampanii www.healthy-workplaces.eu można znaleźć bogaty wybór materiałów poświęconych kampanii, w tym przewodnik po kampanii, biuletyny informacyjne, praktyczne narzędzie elektroniczne udzielające wskazówek na temat zarządzania substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy, bazę danych zawierającą studia przypadków, narzędzia i materiały dotyczące dobrych praktyk, prezentacje, plakaty, ulotki i infografiki, zestaw narzędzi wspierających prowadzenie działań w ramach kampanii, bazę danych poświęconą materiałom audiowizualnym służącym zwiększaniu świadomości oraz animowane filmy o Napo.


 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku informuje o ukazaniu się Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017 (Dz. Urzęd. MZ z 31 marca 2016 r. poz. 35), który będzie obowiązywał od stycznia 2017 roku.

Program Szczepień Ochronnych (PSO) na rok 2017 stanowiący załącznik do ww. komunikatu ogłoszony został na podstawie art. 17 ust 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1866).

Szczepienie przeciw pneumokokom bezpłatne

Dzieci urodzone po 31 grudnia  2016 r. objęte zostały bezpłatnymi szczepieniami przeciwko pneumokokom. Bezpłatne szczepienie obejmie dzieci w drugim, czwartym i trzynastym miesiącu życia.

Zakażenia pneumokokowe są najczęstszą przyczyną zapalenia ucha środkowego, zatok oraz przewlekłego zapalenia oskrzeli. Choroby pneumokokowe są uznawane za wiodącą przyczyną zgonów. Każdego roku powodują do miliona przypadków śmiertelnych u dzieci poniżej 5. roku życia. Z tego powodu, obok malarii, zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za najwyższy priorytet wśród chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia.

Zachęcamy również Państwa do korzystania ze strony akcji informacyjnej pt. „ Zaszczep w sobie chęć szczepienia". Celem akcji jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Akcja informacyjna kierowana jest zarówno do środowisk medycznych, jak i środowisk pozamedycznych, w tym szczególnie rodziców i opiekunów dzieci.

 

Sekcja Epidemiologii


 epuap.gov.pl


KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU

5 faktów

Czym jest KZM


Otwarcie kolejnej europejskiej  kampanii informacyjnej z cyklu „Zdrowe i bezpieczne
miejsce pracy”, poświęconej zarządzaniu wiekiem w pracy i zatytułowanej
„Bezpieczni na starcie, zdrowi  na mecie” jest planowane na 14 kwietnia 2016 r.
W kwietniu będą także dostępne polskie wersje językowe przewodnika po kampanii,
ulotki i plakatu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kampanii.
Więcej informacji na stronie Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy - poświęconej kampanii.

Cele kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”:

1. promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się od początku życia zawodowego;
2. zapobieganie problemom zdrowotnym na przestrzeni całego życia zawodowego; 
3. umożliwianie pracodawcom i pracownikom zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy w kontekście starzenia się siły roboczej;
4. wspieranie wymiany informacji i dobrych praktyk.

 


 


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWARTOŚCI FLUORKÓW W WODZIE DO SPOŻYCIA


 

PRODUKCJA PIERWOTNA - OBOWIĄZKI ROLNIKÓW WOBEC INSPEKCJI SANITARNEJ


WYTYCZNE GIS WS. SZCZOTKOWANIA ZĘBÓW PRZEZ DZIECI W PRZEDSZKOLU


 

swiss

Więcej o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:

programszwajcarski
swiss.contribution
zdrowiewciazy


MIEJSCA PRACY WOLNE OD DYMU TYTONIOWEGO - poradnik dla pracodawców


 


 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku

korzysta z systemu CRONSOR

  100lat

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Urszula Jezierska
(2004-04-30 14:09:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Dariusz Narowski
(2019-09-19 08:08:17)
 
 
ilość odwiedzin: 438808

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X